Հեղինակ:

Ակմեիզմի լուսաբացը

* Թարգմանությունը ռուսերենից և ծանոթագրությունները`    Թոնդրակի (Բնագիրը տե՛ս О. Э. Мандельштам, Полное собрание сочинений и писем: В трех томах.…

Հեղինակ:

Եգիպտական դրոշմանիշ

  Չեմ սիրում փաթեթված ձեռագրեր: Որոշ այդպիսիք ծանր են ու ժամա- նակի ձիթայուղով ներծծված, ինչպես  հրեշտակապետի գալարափողը: I Լեհ աղախինը…