Հեղինակ:

Գիտակցում` Անհատական աշխարհներ

Հերակլիտն ասում է. «Արթուն մարդիկ մոռացկոտ են ու անհոգ, կարծես քնած լինեն» : Հերակլիտն անդրադառնում է մարդկության մեծագույն խնդրին՝ մարդը…