Հեղինակ:

Զորավարը

-1- Առաջին հրամանը   1918 թ. հունիսի 6-ին, այսինքն՝ դեռ տասն օր չանցած նորաստեղծ Հայաստան պետության հռչակումից և ընդամենը մեկ…