Հեղինակ:

Պոեզիա

Քաշաթխպերը Ձմեռ է: Անհավատալի գարուն է արել, Հոնին զարթնել է և տագնապած է անակնկալից, Մթնաձորի մեջ քաշաթխպեր են նորից վարարել,…