Հեղինակ:

Պոեզիա

*** Ես երգեցի (տարօրինակ չթվա) այն, որը Դուք շրջանցել եք անփույթ՝ խոր վերքերը ցրտահարված նռան, գրբաց կատվի մարող շունչը մթնում,…