Հեղինակ:

Երեսունյոթերորդ սյան խորհուրդը

Հին՝ խորհրդային, դեռ անվտանգ,  հզոր-միասնական երկրի և էթնիկ ուծացման սպառնալիքի դեմ գերազանցապես անտարբեր ժամանակներում Մերուժան Տեր-Գուլանյանին Զվարթնոցի կործանումը ներկայացել էր…