Հեղինակ:

Քեռի Դ՚ Գոլ

…Ֆրանսիայից ներգաղթած Բոյաջյանների ընտանիքը  նման չէր մյուսներին. նրանք, ավելի շուտ, հիշեցնում էին երամին պատահականորեն խառնված թռչունների, որոնք ճարահատ վայրէջք էին…