Հեղինակ:

«Միդիս» ծրագիր

Արձագանք Ազգային ծրագիր հրապարակումներին     Տեսնենք լեռներ, փոխած տեղեր…    Նախաբան   Սույն ծրագրի նպատակն է հնարավորինս սեղմ և…