Հեղինակ:

Ալեհեր երգեր

  Եռերգութիւն     1. Ով իմ անմահ Հաց Լուր ինձ յոյս Բարեխօսած Պարապ մի դարձրու աշխատանքս անչափ Ոսկերք իմ որպէս…