Հեղինակ:

Ութ զրույց

Զրույց առաջին   Մարդը, որ չէր կարողանում ապրել, ասաց. -Ի՞՞՞նչ անեմ… Մարդը, որ գիտեր, ասաց. -Գտի՛ր Աստծուն: -Ինչպե՞՞՞ս… -Փնտրի°ր: -Որտե՞՞՞ղ……

Հեղինակ:

Այբից Քէ

Ինքնակա ձոն   Կորյուն վարդապետն իր փոքրածավալ երկասիրության վերջում անում է ուղենիշային մի ցուցում, այն է. «Պատմեցինք ոչ ի պատիվ…