Հեղինակ:

Ասի Պետիկ Հերկէլեանի* Թէյն Է

Բանաստեղծ Պետիկ Հերկելեանի Արեւոտ Ստուերին…     Բերուած  Պէյրութէն Քաղաքի միւս կողմէն, Ցեխոտ մայթերէն վեր բարձրացող Կարմիր անձրեւներու շոգիով Հասնող…