Մտավորականը հայրենիքի զինվորն է

Հեղինակ:

Մտավորականը հայրենիքի զինվորն է

Որքան էլ փորձում ես հեռու մնալ ընդհանրացում-բանաձևումներից, որքան էլ փորձում ես մասնակիցը միայն լինել բանաձևումների հասունացման՝ ավարտուն ձևակերպումը վստահելով ինքնաբյուրեղացմանը,…