Հեղինակ:

Ձիերը

I Երկվորյակ մտրուկները     Երկու ազնվազարմ քույր զամբիկների երկվորյակ մտրուկներ էին, չորս քուռակ, որ լույս աշխարհ էին եկել իրենց՝…