Հեղինակ:

Թուրքերը և մենք

Հայ-թուրք կռիվն անխուսափելի էր… … Մենք պետք է կռվեինք մեր ատամներով անգամ` եթե ուզում էինք որպես մարդ ապրել: Եվ կռվեցինք…