Հեղինակ:

Վէնսէնի անտառը

X   Վէնսէնի անտառին մէջ կան ծննդավայրէս եկած ծառեր ու ճպուռներ: Կը կարծեմ լսել երբեմն խարչափները որ կ’օրօրէին մանկութիւնս ոսկիներու…