Հեղինակ:

Մեմֆիս կայարանում

Johannes V. Jensen / 1873-1950 Բժշ­կութ­յուն է ու­սա­նել Կո­պեն­հա­գե­նում, ուս­ման տա­րի­նե­րին էլ սկսել է գրել բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ, նաև վե­պեր: Ն­րա գրա­կան…