Հեղինակ:

Անկանխատեսելին

Եթե չեմ սխալվում, այս բառիմաստն առաջին անգամ է վերնագիր դառնում հայկական ամսագրում: Թերևս նորահայտ բառ է մեզանում, բայց ոչ նոր…