Հեղինակ:

Պոեզիա

  *** Թեթև սահում է ձայնը հեռացող: Պատրանք է հոսում: Ես նորից լուռ եմ: Ափս պարզել եմ՝ թափվում է լույսը,…