Հեղինակ:

Բանաստեղծություններ

*** …և հակված ծանր խոհերի ներքո մի խոր ծերություն է իջել վրաս, կարծես աշխարհի բեռն ինձ են տվել, ու ես…