Հեղինակ:

Քառյակներ

** Ա՛նց կացա՜ն… Օրերս թռան, ա՛նց կացա՜ն. Ախ ու վախով, դարդերով Սիրտըս կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն։ 1890 *** Ո՞ւր կորա՜ն… Մոտիկներըս…