Հեղինակ:

Հին երգ

Մեռած ես դու ու չգիտես, Որ մարել է լույսն աչքերիդ, Գունատվել է կարմիրը բերանիդ, Դու մեռած ես, իմ անկենդա՛ն փոքրիկ:…