Հեղինակ:

Հիքսոսներ

Փոքր երկրի մեծ հանելուկները   Ք.ա. XVII դ.: Եգիպտոսը հարյուրամյա տրոհումից, անվերջանալի պատերազմներից, պարբերաբար կրկնվող սովից և ներքին երկպառակություններից ապաքինված՝…