Հեղինակ:

Մի գեղեցիկ դանիուհի

«Նման պայմաններում կովերի արդյունավետությունը, ինքնին հասկանալի է, շատ ցածր է: Մեկ կովի կաթնային եկամտաբերությունը տարեկան միջին հաշվով…»,-իմ առջև դրված էր…