Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ճապոնական և անգլո-ամերիկյան մոդելները և դրանց կիրառելիության հնարավորությունները Հայաստանում

Հեղինակ:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ճապոնական և անգլո-ամերիկյան մոդելները և դրանց կիրառելիության հնարավորությունները Հայաստանում

Գաղտնիք չէ, որ որևէ տնտեսական սուբյեկտի՝ լինի ձեռնարկություն թե պետություն, զարգացման ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ ռազմավարության իրագործումն…

Տեսակետ

Հեղինակ:

Տեսակետ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հնարավոր ուղիները Հայաստանում Ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ՝…

Սինգապուրի տնտեսական մոդելի կիրառելիության հնարավոր տարբերակները Հայաստանում

Հեղինակ:

Սինգապուրի տնտեսական մոդելի կիրառելիության հնարավոր տարբերակները Հայաստանում

Տեսակետ     Սինգապուրի տնտեսական մոդելի ուսումնասիրումը մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար, քանի որ Հայաստանի և Սինգապուրի միջև առկա են…