Հեղինակ:

Ինչպես չպիտի գրել

Բառեր, բառեր, բառեր Վ. Շեքսպիր Ինչ-որ անհայտ մեկի հոգեդարձի խոկում, Կամ երկնուղեշ ցասում, կամ զառիթափ ոգու, Ենթատեքստի տունդարձ, հորիզոնի լլկում,…