Հեղինակ:

Ազգային ծրագիր

Հեղինակը ազգային ծրագիրը ներկայացնում է իբրև յուրահատուկ բաղադրիչներ ունեցող համակարգ, որի կենսագործումը կապված է դրանցից յուրաքանչյուրի անհրաժեշտության գիտակցումից, ճանաչումից և…