Հեղինակ:

Անձրևահոտ

Ամառվա շոգ կեսօր է: Հրեն մեր գյուղը: Իր բաժին երկնքի տակ ծույլ փռված` հորանջում է լեզուն ատամների տակ մի կերպ…