Հեղինակ:

Արյուն և Փետուր

Քեզ համար, իմ սեր Ես գնացի թռչունների շուկան Եվ թռչուններ գնեցի Քեզ համար, իմ սեր Ես գնացի ծաղիկների շուկան Եվ…