Համապարփակ Ուսումնասիրութիւն մը`  «ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔԵԱՆ (ԻՆՏՐԱ). Կյանքն ու գործը կամ «Հեքիաթի » իրականությունը»

Հեղինակ:

Համապարփակ Ուսումնասիրութիւն մը` «ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔԵԱՆ (ԻՆՏՐԱ). Կյանքն ու գործը կամ «Հեքիաթի » իրականությունը»

Որպէս սկիզբ կուզենք նշել, որ հատորին հեղինակը ԻՆՏՐԱ հանճարեղ բանաստեղծին սոյն գործը վաւերագրելու համար յատկացուցած է շուրջ քառորդ դար: Եւ…