Հեղինակ:

…և ասում եմ ես

  քանզի զգացմունքն է առաջնային քանզի զգացմունքն է առաջնային ո՞վ է ուշք դարձնում շարադասությանն առարկաների չեմ համբուրի քեզ լիովին. լիովին…