Հեղինակ:

տխուր օկուջավաները

*** Զգայազրկության դարաշրջանից միրաժից և Լեթա-Յաուզա գետից փաթաթված ծածկոցի մեջ Մեռած Գերկա Տուրևիչի և նկարիչ Վոլոշինի հետ միասին Ես իջնում…