Պետական բնապահպանական քաղաքականության մշակումը Հայաստանում առաջնահերթություն է

Հեղինակ:

Պետական բնապահպանական քաղաքականության մշակումը Հայաստանում առաջնահերթություն է

Հայտնի է, որ մեր հանրապետությունում դեռևս չի ձևավորվել միասնական արդյունաբերական քաղաքականություն: Առավել ևս…

Share