Հեղինակ:

Պետական բնապահպանական քաղաքականության մշակումը Հայաստանում առաջնահերթություն է

Հայտնի է, որ մեր հանրապետությունում դեռևս չի ձևավորվել միասնական արդյունաբերական քաղաքականություն: Առավել ևս խոսել միասնական պետական էկոլոգիական քաղաքականության մասին, որին…