Հեղինակ:

Պոեզիա

*** Երկու կյանքերի հորիզոններում աղավնու երկու թևեր են ճախրում, երկու կարոտ կա ծովերի վրա և հառաչանքի ծովերի ծալքում. — Հանի՛ր,…