Չակերտներ (երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի)

Հեղինակ:

Չակերտներ (երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի)

Չակերտը տրոհության կետադրական նշան է, որ գործածվում է խոսքի մեջ տարբեր բառեր, բառակապակցություններ, նախադասություններ առանձնացնելու կամ ընդգծելու համար: Չակերտները բացել…