Հեղինակ:

Լուսնախայծ

  Ընկ. Վ. Հայրապետյանին I Օր օրի կազդուրվում էր Դիվը: Մերին վախենում էր դրսի աշխարհից: Գիտեր, որ Դիվը բոլոր անհեթեթ…