Հեղինակ:

Ո՞վ է Գրիգոր Ջանշյանը

Միանգամից ասեմ. բացառիկ երևույթ ինչպես ռուսական հրապարակախոսության, իրավագիտական մտքի, այնպես էլ հայ մշակույթի, հայագիտության, Հայ դատի, գրքարվեստի, հայանպաստ քարոզչության, ազգային…