Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի

Հեղինակ:

Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի

(կենսագրական զուգահեռներ) 19-րդ դարի առաջին կեսի հայ հոգևոր-եկեղեցական և հասարակական-քաղաքական կյանքում բացառիկ դեր ունեն Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ներսես Ե Աշտարակեցին…