Պետությունները իրենք են վճռում՝ լինե՞լ, թե՞ չլինել

Հեղինակ:

Պետությունները իրենք են վճռում՝ լինե՞լ, թե՞ չլինել

Կան կայուն բառակապակցություններ, որոնց իմաստի մեջ խորամուխ չլինելով՝ վարժվում ենք ընկալել ոչ քննադատաբար, իբրև աքսիոմաներ: Մեր բառապաշարում դրանց թվին է…