Հեղինակ:

Համո Սահյանն ասաց

Ցորենը՝ սկիզբ    Աստվածս՝ ցորենին ասեմ: Հ. Սահյան           -Անընդհատ զարմանում եմ ցորենի հրաշքի վրա,- ասաց…

Հեղինակ:

Ութ զրույց

Զրույց առաջին   Մարդը, որ չէր կարողանում ապրել, ասաց. -Ի՞՞՞նչ անեմ… Մարդը, որ գիտեր, ասաց. -Գտի՛ր Աստծուն: -Ինչպե՞՞՞ս… -Փնտրի°ր: -Որտե՞՞՞ղ……