Հեղինակ:

Էսսեներ

ՔԵԶԻ՛, ԱՐԵՎ…   (Վոսփորյան տեսիլ)   Նման շնորհալի հեթանոս կույսի մը, կանաչ բլուրներով Պեյքոզ, հրարգելը քու շառայլիդ, քնացած աշխարհին վրա…