Քո խաչը

20140901013032912

 

Ճանապարհով գնում էին մի խումբ մարդիկ: Յուրաքանչյուրը ուսին տանում էր իր խաչը:
Մի մարդու թվում էր, թե իր խաչը ծանր է չափազանց: Նա շատ խորամանկ էր: Մյուսներից ետ ընկնելով` մտավ անտառ և սղոցեց խաչի մի մասը, կտրեց, կարճացրեց բոլոր թևերը, թեթևացրեց խաչը և դարձյալ ուսն առավ:
Գոհ, որ խաբել է մյուսներին, հասավ նրանց և շարունակեց ուղին:
Հանկարծ ճանապարհին անդունդ հայտնվեց, վիհ:
Բոլորն իրենց խաչերը դրեցին անդունդի վրա, դարձրին վիհի եզրերը կապող կամուրջ ու անցան:
Խորամանկ մարդը փորձեց ինքն էլ այդպես հաղթահել վիհը, սակայն ինչքան էլ փորձեց խաչը վիհի մյուս եզրին չհասավ:
Եվ խորամանկ մարդը մնաց վիհի այս կողմում, քանզի նրա խաչը փոքր էր:

 

 

Կարծիքներ

կարծիք